Regulamin rozliczania kosztów wynikających z dostawy zimnej, uzdatnionej wody, ciepła i gazu: