Postępowanie nr 19/2020 Wymiana przykanalika kanalizacji sanitarnej z klatki nr 2 Warszawa ul. Orla 6B.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg: na wymianę przykanalika kanalizacji sanitarnej z klatki nr 2 Warszawa ul. Orla 6B.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12