Postępowanie nr 20/2020 Wymiana instalacji poziomu zimnej wody i montaż inst.p.poż. Warszawa ul. Za Łąkami 3

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg: na wymianę instalacji poziomu zimnej wody i montaż inst.p.poż. Warszawa ul. Za Łąkami 3

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16