Postępowanie nr 21/2020 Wykonanie projektów wymiany instalacji z.w.,c.w.,c.c.w. i instalacji p.poż w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg: na wykonanie projektów wymiany instalacji z.w.,c.w.,c.c.w. i instalacji p.poż w Warszawie

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12