Postępowanie nr 25/2020 Wymiana poziomów i pionów z.w., c.w., c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p poż. w budynku przy ul. Na Przyzbie 3 w Warszawie.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg: na wymianę poziomów i pionów z.w., c.w., c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p poż. w budynku przy ul. Na Przyzbie 3 w Warszawie.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 2d

Załącznik nr 2e

Załącznik nr 2f

Załącznik nr 2g

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12