Postępowanie nr 32/2020 Nr zadania: 4.1.1., 4.1.b., 12.2., 18.2. dotyczący wymiany ciepłomierzy z odczytem radiowym

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg:na wymianę ciepłomierzy z odczytem radiowym.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1