Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" pragnie poinformować o zmianie terminu opłat za opłaty komunalne nieruchomości w Warszawie obowiązujące od 01.03.2020 r.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1