UWAGA 

Decyzją Zarządu Spółdzielni przetarg numer 13 został unieważniony.