Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje, że dyżur członków Rady Nadzorczej w dniu 31.03.2020 r. został odwołany.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1