Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej ”SAM-81”

koszyk