U W A G A 

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje o zmianie sposobu rozliczania mediów,

szczegóły w załączonym pliku: