Dyżur Członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6B Warszawa

Dnia 23 września 2019 roku (poniedziałek) w godzinach 16.30 - 17.30.

Dyżur pełnią:

p. Elżbieta Cyran

p. Barbara Haraburda