Dyżur Członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6 B, Warszawa

dnia 19.12.2019 r. ( czwartek)
w godz. 15.30 - 16.30

dyżur pełnią:

p. Henryk Zgorzelski
p. Rafał Tałałaj