Dyżur Członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni ul. Orla 6 B, Warszawa

dnia 21.01.2020 r. ( wtorek )
w godz. 16.30 - 17.30

dyżur pełnią:

p. Elżbieta Cyran.
p. Andrzej Staniszewski