Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" zamieszcza oświadczenie o sposobie segregacji śmieci do złożenia w Administracji.

Prosimy o dostarczenie oświadczenia do Administracji do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Załącznik - Oświadczenie - do pobrania