Postępowanie nr 54/2020 Nr zadania 16.1; 20.4 (modernizacja systemu domofonowego). Modernizacja systemu domofonowego w budynkach przy ul. Za Łąkami 1 (zad. 16.1), i Al. KEN 15 (zad. 20.4) w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na Nr zadania 16.1; 20.4 (modernizacja systemu domofonowego). Modernizacja systemu domofonowego w budynkach przy ul. Za Łąkami 1 (zad. 16.1), i Al. KEN 15 (zad. 20.4) w Warszawie

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12