Postępowanie nr 2/2021 Wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w.,c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. ul. Kabacki Dukt 8 Warszawa.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wymianę poziomów i pionów instalacji z.w., c.w.,c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. ul. Kabacki Dukt 8 Warszawa.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 2d

Załącznik nr 2e

Załącznik nr 2f

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12