Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" zawiadamia, że w dniach 12 i 13 listopada 2020 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1