Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje o planowanych okresowych przeglądach instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową "SAM-81"

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1.