Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" zawiadamia, że w dniu 02.04.2021 r biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Treść zawiadomienia w załączniku:

Załącznik nr 1