Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" przedstawia wyjaśnienie dotyczące sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szczegóły w załączinku:

Załącznik nr 1.