Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2021 roku Spółdzielnia będzie zamknięta.

Treść zawiadomienia w załączniku:

Załącznik nr 1