Szanowni Państwo  
Moja praca w Spółdzielni dobiega końca. W związku z tym pragnę wszystkim Państwu
podziękować za te lata pracy dla wspólnego celu.
Ponieważ nie tylko pracuję na rzecz Spółdzielni ale również jestem mieszkańcem, chcę
by Spółdzielnia była spokojnie zarządzana.
W ciągu tych kilku lat pracy udało nam się wydobyć Spółdzielnię z długów,
rozpocząć i zakończyć wiele remontów, stworzyć jednolity prosty system rozliczania
mediów i zadbać o otoczenie budynków.
Jestem dumny z naszych wspólnych osiągnięć – były możliwe dzięki Państwa
Zaangażowaniu i obywatelskiej postawie.
Wierzę, że organy Spółdzielni będą kontynuować bliską współpracę
z Mieszkańcami.
Dziękuję Państwu za zaufanie i współpracę .
Żegnając się życzę nam wszystkim zdrowia w tych jakże nieprzewidywalnych czasach.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Rak