Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje, że w dniu 07 stycznia 2022 roku Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Pracownicy odbierają dzień wolny za 01 stycznia

Załącznik