Akty prawne

Akty prawne

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków:

  1. Statut Spółdzielni zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w dniu 02 września 2022 roku.
  2. Odpis KRS. 

Dodatki mieszkaniowe:

  1. Dodatki mieszkaniowe w Warszawie i w Markach.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego: szczegóły i druki do pobrania:

w Warszawie - ze strony internetowej: www: warszawa19115.pl

w Markach - ze strony internetowej: www.ops.marki.pl

Druki do pobrania

  1. Oświadczenie, że lokal jest niezamieszkały 

Odrębna własność:

  1. Podanie o ustanowienie odrębnej własności
  2. Dane do aktu notarialnego

 

 


pdf