Akty prawne

Statut i Regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków:

 1. Statut Spółdzielni zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w dniu 13 czerwca 2019 roku.
 2. Odpis KRS
 3. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
 4. Regulamin Rady Nadzorczej
 5. Regulamin Rad Osiedliparagraf

Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą:

 1. Regulamin określający zasady używania lokali znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz zasady porządku domowego.
 2. Regulamin ustalania wysokości wkładów budowlanych i szczegółowego rozliczania kosztów inwestycji.
 3. Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej, uzdatnionej wody, ciepła i gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków należących do zasobów Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81”.
 4. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
 5. Regulamin określający zasady wyboru Członków Zarządu
 6. Regulamin organizowania przetargów i udzielania zamówień.
 7. Regulamin Zarządu Spółdzielni.
 8. Regulamin najmu pomieszczeń wspólnych/części wspólnych.
  1. Uchwałą numer u__02_10_2020 zmiany w regulaminie najmu pomieszczeń wspólnych
 9. Regulamin windykacji wierzytelności
 10. Regulamin określający zasady ustalania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowym  i ustalania opłat za lokale w zasobach zarządzanych przez Międzyzakładową Pracowniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową "SAM-81".

Regulaminy uchwalone przez Zarząd Spółdzielni:

 1. Regulamin udostępniania dokumentów
 2. Regulamin publikowania dokumentów Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" na stronie internetowej Spółdzielni.

Odrębna własność:

 1. Podanie o ustanowienie odrębnej własności
 2. Dane do aktu notarialnego


pdf