Pokaż # 
Tytuł
Postępowanie nr 35/2023 Sporządzania okresowych kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
Postępowanie nr 29/2023 Wymiana instalacji sanitarnych z demontażem instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji P-poż. w budynku przy ul. Orlej 6B w Warszawie
Postępowanie nr 31/2023 Wymiana zaworów zimnej i ciepłej wody centralnego ogrzewania (ok.760 szt.) w budynku przy ul. Małachowskiego 1 w Markach.
Postępowanie nr 33 2023 Konkurs Ofert na przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej SAM-81 za lata 2021-2023.
Postępowanie nr 26/2023 Wymiana zaworów zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania (ok.760 szt.) w budynku przy ul. Małachowskiego 1 w Markach.
Postępowanie nr 27/2023 Wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w., c. c. w., wody uzdatnionej i wykonanie instalacji hydrantowej ppoż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Zaruby 11 w Warszawie.
Postępowanie nr 24/2023 Wymiana inst.sanitarnych i wodomierzy w budynku wielorodzinnym przy Al. Piłsudskiego 115C w Markach
Postępowanie nr 23/2023 Remont balkonów Zaruby 11, Warszawa
Postępowanie nr 22/2023 Utrzymanie czystości w budynku wielorodzinnym oraz przyległym do budynku terenie: Kabacki Dukt 7, Warszawa
Postępowanie nr 21/2023 Remont balkonów i loggii w budynku ul. Za Łąkami 3 Warszawa