Spółdzielnia istnieje od 1981 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XVI Wydziale Rejestrowym pod nr KRS 0000134688. Założona została przez 122 członków założycieli, w tym niektóre warszawskie przedsiębiorstwa i instytucje. Początkowa działalność Spółdzielni koncentrowała się na pozyskiwaniu odpowiedniego terenu pod budownictwo. Staraniem władz Spółdzielni, jej społecznych działaczy i wielkim zaangażowaniem pracowników doprowadzono do uregulowania stosunków własnościowych i wykupienia 14ha gruntu w Józefowie k. Otwocka. Na pięknie położonym terenie powstało pierwsze osiedle mieszkaniowe DĘBINKA o ciekawych i zróżnicowanych pod względem architektonicznym domach, zaspokajających potrzeby mieszkaniowe 118 członków Spółdzielni.

Spółdzielnia od samego początku swego istnienia posiadała własne zaplecze materiałowo-techniczne i własne służby przygotowania inwestycji, nadzór inwestycyjny i swój Zakład Budowlany pozwalający w sposób znaczny ograniczyć koszty budowy mieszkań, wyszkolić kadrę wysoko wyspecjalizowanych pracowników i prowadzić w sposób kompleksowy cykl inwestycyjny. Członkowie przepracowali wiele godzin w ramach pracy społecznej przy remoncie i modernizacji nieistniejącej już cegielni, przy pracach związanych z pozyskiwaniem nowych terenów budowlanych i opracowaniami geodezyjno-projektowymi. W późniejszym okresie Spółdzielnia uzyskała tereny inwestycyjne w czterech dzielnicach warszawskich i w latach 1991 – 2013 wybudowała 3715 lokali mieszkalnych i usługowych.

Sukcesywnie zdobywając nowe tereny i budując nowe, coraz lepsze budynki, Spółdzielnia stała się jedną z najlepszych w Warszawie.

Ostatnim oddanym budynkiem był blok na „Kwitnącym Osiedlu” przy ulicy Małachowskiego 10B w Markach.

 Obecnie Spółdzielnia zarządza poniższą liczbą lokali w określonych lokalizacjach:

Lp.

Lokalizacja

Lokali mieszkalnych

Lokali usługowych

1.

Bluszczańska 74

194

-

2.

Bluszczańska 76

222

13

3.

Dembego 5

182

5

4.

Dembego 8B

84

-

5.

Grupy AK „Północ” 2

169

10

6.

Grupy AK „Północ” 4

180

21

7.

Kabacki Dukt 1

95

4

8.

Kabacki Dukt 2

111

4

9.

Kabacki Dukt 3

128

3

10

Kabacki Dukt 4

114

4

11.

Kabacki Dukt 7

92

1

12.

Kabacki Dukt 8

146

12

13.

Kabacki Dukt 14

126

7

14.

Komisji Edukacji Narodowej 15

170

11

15.

Leszno 34/36

67

7

16

Małachowskiego 1

184

6

17.

Małachowskiego 4

40

4

18.

Małachowskiego 6

70

-

19.

Małachowskiego 8

160

-

20.

Małachowskiego 10B

94

-

21.

Małachowskiego 12

49

4

22.

Na Przyzbie 3

89

1

23.

Orla 6b

41

2

24.

Piłsudskiego 115C

48

-

25.

Piłsudskiego 115D

61

2

26.

Za Łąkami 1

80

-

27

Za Łąkami 3

130

-

28.

Zaruby 11

255

1