Postępowanie nr 6/2021 - Rozbudowa trzech altanek śmietnikowych o pomieszczenia na składowanie odpadów wielkobarytowych w budynku przy ul. Dembego 5

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na rozbudowę trzech altanek śmietnikowych o pomieszczenia na składowanie odpadów wielkobarytowych w budynku przy ul. Dembego 5

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12