Postępowanie nr 31/2021 Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wymianę wodomierzy i ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych w Warszawie

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12