Postępowanie nr 34/2021 Wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w., c.c.w. i dodanie instalacji hydrantowej p.poż w budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wykonanie wymiany poziomów i pionów instalacji z.w., c.w., c.c.w. i dodanie instalacji hydrantowej p.poż w budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 w Warszawie.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12