Postępowanie nr 8/2022 Rozbudowa monitoringu cyfrowego o dodatkowe 5 kamer ul. Bluszczańska 76 Warszawa

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na rozbudowaę monitoringu cyfrowego o dodatkowe 5 kamer ul. Bluszczańska 76 Warszawa

 

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12