Postępowanie nr 10/2022 Wymiana systemu alarmowego „ POLON „ w garażach budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wymianę systemu alarmowego „ POLON „ w garażach budynku przy ul. Kabacki Dukt 14 w Warszawie

 

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12