Postępowanie nr 18/2023 Świadczenie usług w zakresie ochrony budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie ul. Za Łąkami 1 i 3

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na świadczenie usług w zakresie ochrony budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie ul. Za Łąkami 1 i 3.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12