Postępowanie nr 19/2023 Konkurs Ofert na dostawę energii elektrycznej dla 28 budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "SAM-81"

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza konkurs ofert na dostawę energii elektrycznej dla 28 budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "SAM-81"

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1