Postępowanie nr 22/2023 Utrzymanie czystości w budynku wielorodzinnym oraz przyległym do budynku terenie: Kabacki Dukt 7, Warszawa

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na utrzymanie czystości w budynku wielorodzinnym oraz przyległym do budynku terenie: Kabacki Dukt 7, Warszawa

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12