Postępowanie nr 33 2023 Konkurs Ofert na przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej SAM-81 za lata 2021-2023.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza Konkurs Ofert na przeprowadzenie lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej SAM-81 za lata 2021-2023.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik