Postępowanie nr 29/2023 Wymiana instalacji sanitarnych z demontażem instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji P-poż. w budynku przy ul. Orlej 6B w Warszawie

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wymianę instalacji sanitarnych z demontażem instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji P-poż. w budynku przy ul. Orlej 6B w Warszawie

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 2d

Załącznik nr 4

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 12