Postępowanie nr 35/2023 Sporządzania okresowych kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na sporządzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12