Postępowanie nr 36 2023 Ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej SAM-81 w okresie od 24.01.2024 r. do 23.01.2025 r.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej SAM-81 w okresie od 24.01.2024 r. do 23.01.2025 r.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1