Postępowanie nr 5/2024 Dostawa opraw lamp oświetlenia awaryjnego i elementów modernizacji opraw oświetlenia awaryjnego w garażach

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na dostawę opraw lamp oświetlenia awaryjnego i elementów modernizacji opraw oświetlenia awaryjnego w garażach

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12