Postępowanie nr 10/2024 Wykonanie rocznego przeglądu urządzeń ochrony P-poż w 27 budynkach.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wykonanie rocznego przeglądu urządzeń ochrony ppoż. w 27 budynkach. 

Szczegóły w załącznikach:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12