Postępowanie nr 20/2024 Wymiana wodomierzy z.w., c.w.oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynku przy ul. Małachowskiego 6 Marki

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" ogłasza przetarg na wymianę wodomierzy z.w., c.w.oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynku przy ul. Małachowskiego 6 Marki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12