Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 roku przyjęła rezygnację Pana Ryszarda Raka z funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1