Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 20.10.2021 roku.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 1/10/2021 podjętą na posiedzeniu w dniu 20 października 2021 roku w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" w Warszawie, powołała z dniem 01 listopada 2021 roku , do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" z siedzibą w Warszawie panią Renatę Gostkowską.