Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje os króconym dniu pracy 24 grudnia 2021 roku.

Szczegóły zawiadomienia w załączniku:

Załącznik