Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81", przedstawia oświadczenie na potrzeby deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie