Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje, że w zwiazku ze zniesieniem więksszości ograniczeń spwodowanych pandemią, zwołał Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w dniu 02.09.2022 rok o godzinie 17.00.

Szczegóły w załączniku

Załącznik