Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" informuje, że z dniem 16 września 2022 roku uruchomione zostanie centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. Szczegóły w załączniku:

Załącznik