Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" zawiadamia, że w dniu 31 października 2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa SAM-81 będzie nieczynna. Szczegóły z załączniku.

 

Załącznik