Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "SAM-81" przekazuje komunikat dotyczący terminów związanych ze zwołanym na dzień 19.05.2023 r. WALNYM ZGROMADZENIEM Członków Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1